SALET logo
Jaga positiivset kogemust

 

Lõuna-Eesti turismiregioon koosneb kuuest maakonnast: Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Võru ja Viljandi maakonnast. Lõuna-Eestis peetakse turismi arendamist üheks olulisemaks ettevõtlusvaldkonnaks. Koostöös erinevate turismiarendajate ja ettevõtjatega on järk-järgult tõstetud regiooni atraktiivsust turismipiirkonnana, mida kinnitab ka kasvav regiooni külastavate turistide arv.


2009. aastal koostatud arengukava eesmärgiks on määratleda Lõuna-Eesti turismi arengusuunad järgnevaks kümneks aastaks. Arengukava on üles ehitatud tootepõhisele lähenemisele (terviklik arengukava hõlmab endas viie erineva toote arengukavasid), mida toetab ka koostatav riiklik turismiturundusplaan. Arengukava visioon ja eesmärgid ulatuvad aastani 2020, tegevused on tegevuskavas määratletud maksimaalselt 2015. aastani.

Arengukava on koostatud erinevaid seotud osapooli kaasates. Lõuna-Eesti turismi arengukava koostamiseks moodustati üks juhtgrupp ja viis tootepõhist töörühma. Juhtgrupi moodustasid Lõuna-Eesti omavalitsusliitude esindajad, viis töörühma moodustati vastavalt juhtgrupi poolt välja valitud turismitoodetele, milleks olid aktiivse puhkuse, looduspuhkuse, kultuuri- ja ajaloopärandi, äriturismi ning tervise- ja lõõgastusturismi tooted.

 

Puhka aktiivselt!
Naudi ajalugu ja kultuuri!
Lõõgastu!
Mine loodusesse!
Share to Facebook Email This