SALET logo
Jaga positiivset kogemust

 
  • 2009. aastal tegi OÜ Positium LBS sihtasutusele uurimuse "Sise- ja välisturistid Lõuna-Eesti maakondades ajaperioodil 1. november 2007 kuni 31. oktoober 2008"Uurimisperioodil viibis Lõuna-Eestis 1,06 miljonit välisturisti ja 5,30 miljonit siseturisti. Kõige külastatavamaks maakonnaks nii välis- kui siseturistide poolt oli Tartumaa. Välisturistide puhul kuulusid külastavamate maakondade esikolmikusse veel Valgamaa ja Võrumaa, siseturistidel aga Jõgevamaa ja Viljandimaa. Loe täpsemalt!

 

  • 2007. aastast pärineb aga sihtasutuse institutsionaalse koostöömudeli väljatöötamise aruanne. Koostöömudeli väljatöötamisel kasutati stsenaariumimeetodit.: koostati 5 alternatiivset stsenaariumit ning kirjeldati neid viiel dimensioonil – sihtasutuse ülesanded ja tegevused, esindatud huvid, rahastamine, töötajad ning  tegevusest kasu saajad. Loe edasi!
Puhka aktiivselt!
Naudi ajalugu ja kultuuri!
Lõõgastu!
Mine loodusesse!
Share to Facebook Email This