SALET logo
Jaga positiivset kogemust

 

Projekt „RIVERWAYS“

20. detsembril 2012 sai heakskiidu Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi projekt „Development of water tourism as nature and active tourism component in Latvia and Estonia“, akronüümiga „RIVERWAYS“. Projekt algas ametlikult jaanuaris 2013 ning lõppes 14. juuni 2015

Nii Eestis kui Lätis on veeturism oluline osa aktiivsest ajaviitest ja loodusturismist, samas on selles veel palju arengupotentsiaali. Veeturismiteenuste ja -toodete loomisel ja pakkumisel on suuresti keskendutud peamiselt kodumaisele turismiturule, kuid samas oleks palju pakkuda ka välisturistidele. Siinkohal ongi oluline roll projektil „Riverways“. Projekti üldine eesmärk on parandada jätkusuutliku veeturismi arendamise tingimusi ning suurendada veeturismi konkurentsivõimet programmi piirkonnas. Lisaks on planeeritud laevatamiseks sobilike jõgede kohandamine turismivõimalusteks, sealhulgas jõesängi ja kallaste puhastamine, puhkekohtade ja randumispaikade rajamine. Veeturismiga seotud ressursside täiustamine, sealhulgas ujuvsildade, puhkekohtade ja slippide rajamine, jõgede ning jõekallaste puhastamine, infotahvlite, viitade püstitamine ja teised tegevused. Veeturismi tutvustamine ja edendamine nii Eesti kui ka Läti siseturul ning neljal sihtturul – Leedus, Venemaal, Soomes ja Saksamaal ning turistide külastusi programmi piirkonnas.

Projekti juhtpartner on Lätist - Kurzeme Planning Region. Eesti partnerid on Valgamaa Arenguagentuur, Läänemaa Arenduskeskus, SA Lõuna-Eesti Turism, SA Emajõe Jõeriik, SA Põlvamaa Arenduskeskus, SA Võrumaa Arenguagentuur, Viljandimaa Omavalitsuste Liit ja Põltsamaa Linnavalitsus. SA Valgamaa Arenguagentuurist on Elo Mets Valgamaa projektijuht ja Eestipoolne koordinaator ning SA Lõuna-Eesti Turism on turundustegevuste koordinaator.

Veeturismiportaal Seikle veel / Riverways / Upesoga: seikleveel.ee

Riverways infokiri: http://newsletter.riverways.eu/ee/index.html

Veeturismi videod:

Lõuna-Eesti jõed ja loodus (EST; ENG; FIN; RUS; GER; LAT)

Lääne-Eesti rannik (EST; ENG; FIN; GER, RUS; LAT)

Aktiivne veeturism Eestis (EST; ENG; FIN; GER; RUS; LAT)

Veeturism Eestis

Trükised:

Veeturism Eestis ja Lätis (EELVLTFIGERUEN)

Rannikuala reisijuht (EE, LV, RU, EN)

Veeturismi kaardid:

Ahja (EST-LATENG-RUS)

Amme (EST-LATENG-RUS)

Audru (EST-LATENG-RUS)

Elva (EST-LATENG-RUS)

Emajõgi (EST-LATENG-RUS)

Haapsalu laht (EST-LATENG-RUS)

Halliste (EST-LATENG-RUS)

Kasari (EST-LATENG-RUS)

Kõpu (EST-LATENG-RUS)

Kooraste (EST-LATENG-RUS)

Lemmjõgi (EST-LATENG-RUS)

Mustjõgi (EST-LATENG-RUS)

Navesti (EST-LATENG-RUS)

Õhne (EST-LATENG-RUS)

Pärnu (EST-LATENG-RUS)

Põltsamaa (EST-LATENG-RUS)

Raudna (EST-LATENG-RUS)

Sauga (EST-LATENG-RUS)

Tänassilma (EST-LATENG-RUS)

Väike-Emajõgi (EST-LATENG-RUS)

Võhandu (EST-LATENG-RUS)

 

"Riverways" projekti tutvustavad ettekanded: 

Pressiteated:

 

 

 

 

 

 

Turundusprojekt „Tartumaa ettevõtjate turismiteenuste ja koostöö baasil loodavate tootemarsruutide ühisturundus Lätis“

Tartumaa Arendusseltsi Leader-meetme 2013. aasta viimasest taotlusvoorust sai rahastust SA Lõuna-Eesti Turismi projekt: „Tartumaa ettevõtjate turismiteenuste ja koostöö baasil loodavate tootemarsruutide ühisturundus Lätis“. Projekti raames anti välja Tartu ja Lõuna-Eesti tähtsündmuste kalender (vene ja läti keeles), loodus- ja kultuuriturismi marsruut (vene ja läti keeles) ja lastega peredele suunatud marsruuditrükis (vene ja läti keeles) ning osaleti Lõuna-Eesti ühispinnaga Baltour messil Riias. Trükistega tutvu siin!

Turundusprojekt

Lõuna-Eesti turundusstrateegia elluviimiseks kuni 2012. aasta märtsikuu lõpuni.

EAS kaasrahastuse abil viisime kuni 2012. aasta märtsikuuni ellu Lõuna-Eesti turundusstrateegia projekti. Projekti raames tutvustasime Lõuna-Eestit kui atraktiivse sihtkoha brändi, tootsime materjale ning töötasime välja valdkonnapõhised marsruudid looduse ja kultuuri-ajaloo valdkonnas. Ka propageerisime Lõuna-Eesti algupära ja erilisust.

Projekti raames töötati välja interaktiivne Lõuna-Eestit tutvustav turismiinfo materjal, millega saab tutvuda meie kodulehel ning miniDVD-l, mida jagatakse koos teiste materjalidega messidel, seminaridel ja kohtumistel turismiprofessionaalidega.

Projekti elluviijana osalesime peamistel sihtturgudel toimuvatel turismimessidel, messidele eelnevad veebikampaaniad sihtriikides, et osalust maksimaalselt tõhustada.

Projekti kogumaksumuseks on u 47 933 eurot (750 000 krooni).

 

Turismiarendajate koolitusreis Soome ja Rootsi

2010. aasta sügisel korraldasime Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetusel Lõuna-Eesti turismiarendajatele õppereisid Rootsi ja Soome, et tutvuda lähemalt sealsete kolleegide tööga: sihtkoha turundamine, koostöö jpm.

Oktoobris 2010 õpiti Soome kolleegidelt: külastused viisid Helsingi Eesti majja, kus asuvad Tuglase Selts ning Eesti-Soome Seltside Ühing, samuti Väståbolandisse, Nagusse (Nauvosse), Turu Saarestiku ja sealse TIKiga kohtuma, ning ka Turku Touring'usse ja selle TIKi. Tutvust tehti ka Turku 2011 SAga (cultural capital 2011).

Detsembri algul külastati Rootsi kolleege Göteborgi piirkonnas: Nordstadi turismiinfokeskus, Göteborg & Co ning selle TIK, regioon Halland ja Kungsbacka ning Storstugani TIK.  Samuti said õppereisil osalejad hea ülevaate Göteborgi peamisest turismiatraktsioonidest - Jõuluturg ning Liseberg.

 

ViSoEst by bike

Tegu on Põhja-Läti ja Lõuna-Eesti ühise jalgrattaprojektiga, mille eesmärk on jalgrattaturismi areng Lõuna-Eestis ja Põhja Lätis. Projektis osaleb 10 Läti partnerit ning Valga Maavalitsus, kelle koostööpartneriteks on Valgamaa, Viljandimaa  ja Tartumaa omavalitsuste liidud, Tartu linn ning Peipsi Piirkonna Arenduskoda. 

 

Via Hanseatica

Via Hanseatica on üle-euroopalise transpordivõrgustiku koosseisu (Pan-European Network) kuuluva nn Kreeta koridori nr 1A ametlik tiitel.

Via Hanseatica paikneb suunal Lübeck - Gdansk - Kaliningrad - Riia - Valga - Tartu - Narva - St. Peterburg, kus tulevikus nähakse ühtse transpordiinfrastruktuuri ja liikluse väljakujunemist.  

Eestis on Via Hanseatica transpordikoridor (Valga-Tartu-Narva lõik) üleriigilise planeeringu kohaselt valitud üheks eelisarendatavaks transpordisuunaks ning eeldatakse rahvusvahelise transpordikoridori ja transiitliikluse väljakujunemist Riia - St. Peterburg suunal läbi Eesti, mis mõjuks soodsalt Eesti ida- ja lõunaregioonide turismisektori arengule. Täpsemat infot leiad www.viahanseatica.info

Tutvu kindlasti ka järgmiste materjalidega:

Puhka aktiivselt!
Naudi ajalugu ja kultuuri!
Lõõgastu!
Mine loodusesse!
Share to Facebook Email This